Laddar produkter...

Hörselskydd PELTOR Optime IP3E

Hjälmfäste. Slitsfäste med snabbmontering utan verktyg. Arbets-, luftnings- och parkeringsläge. Fäste för visir.

Bra dämpning, speciellt i det högre frekvensområdet. En låg profil är kombinerad med ett generöst invändigt djup: Det gör att skyddet smidigt kan kombineras med annan utrustning. Lämplig i miljöer med lättare industribuller som verkstäder, plåtslagerier och tryckerier samt gräsklippning mm.
I övrigt se adaptertabell för hjälmar i Skyddakatalogen.

Överensstämmer med PPE-direktiv 89/686/EEC samt tillämpliga delar av Europastandard EN 352.

Dämpningsvärden

Frekvens Hz 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Medelvärde (dB) 11,2 13,4 26,9 33,9 32,0 33,5 36,9
Standardavvikelse (dB) 2,0 1,9 1,8 1,9 2,4 1,8 1,8
Förväntad dämpning (dB) 9,2 11,5 25,1 31,9 29,6 31,7 35,1
H M L SNR
32 23 15 26

Kundservice, kvalité, design, profilering